A Shared Spirituality (Sept 2-8)

Chronological Guide:

S | Matt. 9.27-34; 13.53-58; 9.35-10.42 | Mark 6.1-13 | Luke 9.1-6
M | Luke 9.7-17 | Mark 6.14-56 | Matt. 14.1-36 | John 6.1-21
T | John 6.22-71 | Mark 7.1-23 | Matt. 15.1-20
W |Mark 7.24-8.21 | Matt. 15.21-16.12
T | Mark 8.22-9.13 | Matt. 16.13-17.13 | Luke 9.18-36
F | Mark 9.14-50 | Matt. 17.14-18.35 | Luke 9.37-50
S | John 7.1-8.20 | Luke 9.51-62 | Matt. 8.18-22

Mark Reading for the Week: Mark 6.30-56 | 7.24-8.21

Lectionary Readings (RCL):

Deuteronomy 4.1-2, 6-9
Psalm 15
James 1.17-27
Mark 7.1-8, 14-15

A Shared Spirituality (Aug 26-Sep 1)

Chronological Guide:

S | John 5.1-47 | Mark 2.23-3.6 | Matt 12.1-21 | Luke 6.1-11
M | Mark 3.7-19 | Luke 6.12-36 | Matt. 5.1-6.4
T | Matt. 6.5-7.29 | Luke 6.37-49
W |Matt. 8.5-13; 11.1-30 | Luke 7.1-50
T | Luke 8.1-3, 19-21, 4-8 | Mark 3.20-4.20 | Matt. 12.22-13.9
F | Matt. 13.10-52; 8.23-27 | Luke 8.9-18, 22-25 | Mark 4.21-41
S | Mark 5.1-43 | Matt. 8.28-34; 9.18-26 | Luke 8.26-56

Mark Reading for the Week: Mark 7.1-23

Lectionary Readings (RCL):

1 Kings 8.1, 6, 10-11, 22-30, 41-43
Psalm 84
Ephesians 6.10-20
John 6.56-69

A Shared Spirituality (Aug 12-18)

Chronological Guide:

S | Ezra 9.1-10.44 | Neh. 1.1-2.20
M | Neh. 3.1-5.13 | 6.1-7.3
T | Neh. 7.4-8.12
W |Neh. 8.13-10.39
T | Neh. 11.1-12.26 | 1 Chron. 9.1b-34
F | Neh. 12.27-13.6 | 5.14-19; 13.7-31 | Mal. 1.1-2.9
S | Mal. 2.10-4.6 | Joel 1.1-3.21

Mark Reading for the Week: Mark 6.1-6a

Lectionary Readings (RCL):

1 Kings 19.4-8
Psalm 34.1-8
Ephesians 4.25-5.2
John 6.35, 41-51

A Shared Spirituality (08/05-11)

Chronological Guide:

S | Dan. 10.1-12.13 | Ezra 4.24-5.1 | Hag. 1.1-15
M | Hag. 2.1-23 | Zech. 1.1-5.11 | Ezra 5.2
T | Zech. 6.1-8.23 | Ezra 5.3-6.14a
W |Zech. 9.1-14.21
T | Ezra 6.14b-22; 4.6 | Esther 1.1-4.17
F | Esther 5.1-10.3
S | Ezra 4.7-23; 7.1-8.36

Mark Reading for the Week: Mark 5.1-43

Lectionary Readings (RCL):

2 Samuel 11.26-12.13a
Psalm 51.1-12
Ephesians 4.1-16
John 6.24-35

A Shared Spirituality (07.29-08.04)

Chronological Guide:

S | Ezek. 40.38-43.27
M | Ezek. 44.1-46.24
T | Ezek. 47.1-48.35; 29.17-30.19 | 2 Kings 25.27-30 | Jer. 52.31-34
W |Dan. 7.1-8.27; 5.1-31
T | Dan. 6.1-28; 9.1-27 | 2 Chron. 36.22-23 | Ezra 1.1-11 | 1 Chron. 3.17-19a
F | Ezra 2.1-4.5
S | 1 Chron. 3.19b-24

Mark Reading for the Week: Mark 4.35-41

Lectionary Readings (RCL):

2 Samuel 11.1-5
Psalm 14
Ephesians 3.14-21
John 6.1-21

A Shared Spirituality (07/22-07/28)

Chronological Guide:

S | Lam. 5.1-22 | Obad. 1.1-21 | 2 Kings 25.22-26 | Jer. 40.7-41.18
M | Jer. 42.1-44.30 | Ezek. 33.21-33
T | Jer. 42.1-44.30 | Ezek. 33.21-33
W | Ezek. 37.1-39.29; 32.1-16
T | Ezek. 32.17-33.20 | Jer. 52.28-30 | Ps. 137 | 1 Chron. 4.24-5.17
F | 1 Chron. 5.18-26; 6.3b, 49, 4-15; 7.1-8.28
S | 1 Chron. 8.29-9.1a | Dan. 4.1-37 | Ezek. 40.1-37

Mark Reading for the Week: Mark 4.26-34

Lectionary Readings (RCL):

2 Samuel 11.1-15
Psalm 14
Ephesians 3.14-21
John 6.1-21